Aquell que mitjançant la seva aplicació limita o impedeix el moviment que causa el dolor. S’utilitzat en lesions  agudes que necessiten un control del moviment, però no una immobilització complerta de l’articulació, ja que s’ha demostrat que així la recuperació és molt més ràpida i més eficaç.