Edsivana Fisioteràpia és centre autoritzat de la neuromodulació no invasiva NESA, que és una tecnologia mèdica especialitzada en la millora del funcionament del sistema nerviós; realitzant-ho de forma gradual i plaent.

Entenent que tot el nostre organisme està compost per nervis, menys les nostres ungles i el nostre pèl, és essencial comprendre que mantenir la bona salut del mateix ens ajuda a mantenir una millor qualitat de vida i abordar diferents patologies.

Es realitza a través de la col·locació de guants i turmelleres amb els seus elèctrodes respectius i un elèctrode direccionador on concentra els impulsos elèctrics totalment imperceptibles per organisme.

 

Cal tenir en compte, que amb la neuromodulació NESA® no s’ha esperar resultats a curt termini (“immediats”), sobretot en disfuncions cròniques ja assentades, cal observar i valorar quins resultats podem obtenir a setmanes o mesos, i en algunes casos extrems en un any vista.

El més important, és que fent una correcta valoració del teu problema i un correcte seguiment objectiu, podem trobar una solució òptima acompanyada de la tecnologia neuromodulació no invasiva NESA®.

Solucions que podem començar a abordar de manera òptima des del tractament amb la neuromodulació no invasiva NESA®

  • ALLEUJAMENT DEL DOLOR NEUROPÀTIC I CRÒNIC
  • MILLORA DE LA QUALITAT DEL SON
  • REDUCCIÓ DE L’ESTRES I DE L’ANSIETAT
  • REDUCCIÓ DE LA FATIGA MUSCULAR I CRÒNICA
  • MILLORA DELS SÍMPTOMES DE LA BUFETA HIPERACTIVA
  • ACCELERACIÓ DELS PROCESSOS DE RECUPERACIÓ DE LESIONS MÚSCUL ESQUELÈTIQUES
  • MILLORA DE LA NEUROEFICIÈNCIA
 •