Pressoteràpia

La pressoteràpia, una tècnica de compressió, generalment pneumàtica, aquesta compressió és generada per un bombeig a traves d’una càmera d’aire, fent una compressió intermitent. Habitualment la pressoteràpia s’utilitza per patologies circulatòries, cames pesades, sobrecàrregues musculars, limfoedemes i per motius estètics que no tocarem en el blog.

Però que fa exactament la pressoteràpia? Doncs amb les seves compressions intermitents, ens ajuda a augmentar el flux sanguini, a un retorn més eficaç i d’aquesta manera oxigenar millor la zona. Aquest procés permet expulsar els residus metabòlics.

Si fem un repàs a la literatura, veiem que la pressoteràpia per limfoedemes és beneficiós sempre que vagi acompanyat d’un drenatge manual, si no és així, no farà cap bé a les persones amb aquesta patologia. En canvi si el problema és cansament, inflamació o retenció de líquids, fer sessions de pressoteràpia pot ajudar-te a combatre el símptomes, sobretot a l’estiu.

Fent referencia a la literatura, i en el àmbit de l’espot i el treball muscular, ens trobem que pot ser un gran aliat en quan a sobrecarregues muscular, tot i que no hi ha beneficis importants que es puguin demostrar, tots els pacients esportistes que es van sotmetre a l’estudi van notar una millora en la simptomatologia. Per tant un benefici subjectiu que no s’ha pogut demostrar a nivell del lactat en sang, ni de creatina quinasa en plasma, ni de rendiment esportiu.  

La literatura per altre banda ens deixa clar que en post operatoris, la compressió intermitent té un paper molt important, sobretot combinat amb crio. Una pauta de crio i compressió intermitent disminueix el consum d’analgèsics, fent així una recuperació més ràpida i menys dolorosa.

Contraindicacions

És una tècnica que no te moltes contraindicacions, però si que hem de vigilar amb determinats casos i pacients:

  • Trombosis venosa profunda TVP
  • Infeccions en les zones a tractar
  • Insuficiències cardíaques
  • Portadors de marcapassos
  • Pacients oncològics.
  • Varius edematoses
  • Insuficiència renal
  • Fractures no consolidades
  • vagotomia

Bibliografia