Conjunt de tècniques, exercicis, hàbits i consells per a preparar el cos per una activitat esportiva.

Dins la prevenció treballem a nivell de la musculatura, obtenint un to adequat i una força òptima per l’esforç, i treballant molt en excèntric, contracció amb estirament de la musculatura, si no es treballa correctament és la responsable de moltes lesions esportives.

També treballem la propiocepció, per reeducar articulacions, càpsules i lligaments, tant en articulacions on s’han tingut lesions anteriors com en les que no per tal de tenir un bon control i no lesionar-se.

I una de les nostres claus en la prevenció en esports en concret, és la recreació del gest esportiu que es vulgui treballar i fer tota la prevenció d’aquell gest, augmentant l’eficàcia i millorant la tècnica d’execució i així tenir menys risc de lesions.  En aquests casos utilitzem molt la gravació d’alta velocitat, per crear un fedd back.