PROPIOCEPCIÓ

Definir que és la propiocepció o el sistema propioceptiu és complex i segons els diferents autors en trobem diversitat d’opinions. Si els agafem a tots i fem una combinació de totes elles, podríem dir que la propiocepció és el procés neuromuscular que permet, mitjançant senyals aferents i eferents, mantenir l’equilibri en activitats estàtiques i dinàmiques. Per tant, aquest sistema ens fa conscients dels moviments i de les posicions de les articulacions i ens permet respondre de forma inconscient a qualsevol estímul per tal de mantenir i aconseguir l’equilibri, el to i/o la coordinació muscular.

Tot el procés s’inicia en uns receptors sensorials, que en aquest cas són els receptors mecànics. En trobem diferents tipus: els fusus musculars, els òrgans tendinosos de Golgi i els receptors articulars (Ruffini i Pacini). També podem incloure el sistema vestibular, ja que té un clar paper en l’equilibri i en el posicionament del cap; és el sistema que ens permet l’orientació espacial respecte de l’acció de la gravetat.

Un cop s’ha descodificat l’estímul mecànic en els receptors propioceptius i aquest ha viatjat en forma d’impuls elèctric per les diferents vies aferents, s’ha d’integrar en els nuclis i regions del sistema nerviós central per acabar donant una resposta eferent que pot ser voluntària o involuntària, segons les vies que segueixin les neurones (les vies piramidals  o les vies extrapiramidals).

Resumint de forma molt simple i directa podríem dir que el sistema propioceptiu té el paper de mantenir l’equilibri i fer-nos conscients de les posicions articulars. Si aquesta situació d’equilibri es veu alterada, s’activen els receptors mecànics per enviar la informació al sistema nerviós i que aquest respongui per poder seguir mantenint l’equilibri i la bona alineació articular.

Ara bé, per què es tant important treballar la propiocepció? Doncs precisament per ser capaços de mantenir la bona alineació articular en estàtica i en dinàmica i no lesionar-nos. Però si aquest sistema no respon suficientment ràpid o un factor extern ens lesiona em de saber que, l’alteració de la integració de qualsevol element de l’articulació disminueix o impossibilita la capacitat de percebre el moviment i els canvis de rang articular d’aquesta articulació lesionada ja que, quan es produeix una lesió hi ha una interrupció de les funcions dels receptors mecànics. Això provocarà una disminució del control neuromuscular de l’articulació i alhora una manca d’estabilitat que influeix negativament en la funció de l’articulació malmesa i el funcionament de tota la seva cadena de treball.

És per això que sempre que hi ha una lesió s’ha de treballar la propiocepció, però no oblidem el paper que té com a prevenció de lesións. Per tant, sempre que pugueu, és molt recomanable introduir exercicis de propiocepció en la vostra rutina esportiva.

Bibliografia

  • Röijezon U, Clark NC, Treleaven J. Proprioception in musculoskeletal rehabilitation. Part 1: Basic science and principles of assessment and clinical interventions. Man Ther. 2015 Jun;20(3):368-77. doi: 10.1016/j.math.2015.01.008. Epub 2015 Jan 29. Review. PubMed PMID: 25703454.
  • Laskowski ER, Newcomer-Aney K, Smith J. Refining rehabilitation with proprioception training: expediting return to play. Phys Sportsmed. 1997 Oct;25(10):89-104. doi: 10.3810/psm.1997.10.1476. PubMed PMID: 20086861.
  • Lephart (1997). Restablecimineto de la propiocepción, la cinestesia, el sentido de la posición de las articulaciones y el control neuromuscular en la rehabilitación. En Prentice, W. (1997). Técnicas de rehabilitación en medicina deportiva: (p. 138-145). Barcelona: Paidotribo.
  • Hagert E, Lluch A, Rein S. The role of proprioception and neuromuscular stability in carpal instabilities. J Hand Surg Eur Vol. 2016 Jan;41(1):94-101. doi: 10.1177/1753193415590390. Epub 2015 Jun 26. Review. PubMed PMID: 26115684.
  • Laskowski ER, Newcomer-Aney K, Smith J. Proprioception. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2000 May;11(2):323-40, vi. Review. PubMed PMID: 10810764.
  • Sousa ASP, Leite J, Costa B, Santos R. Bilateral Proprioceptive Evaluation in Individuals With Unilateral Chronic Ankle Instability. J Athl Train. 2017 Apr;52(4):360-367. doi: 10.4085/1062-6050-52.2.08. Epub 2017 Mar 20. PubMed PMID: 28318316; PubMed Central PMCID: PMC5402534.
  • Winter T, Beck H, Walther A, Zwipp H, Rein S. Influence of a proprioceptive training on functional ankle stability in young speed skaters – a prospective randomised study. J Sports Sci. 2015;33(8):831-40. doi: 10.1080/02640414.2014.964751. Epub 2014 Nov 25. PubMed PMID: 25421343.
  • Valovich McLeod TC. The effectiveness of balance training programs on reducing the incidence of ankle sprains in adolescent athletes. J Sport Rehabil. 2008 Aug;17(3):316-23. Review. PubMed PMID: 18708683.
  • Grob KR, Kuster MS, Higgins SA, Lloyd DG, Yata H. Lack of correlation between different measurements of proprioception in the knee. J Bone Joint Surg Br. 2002 May;84(4):614-8. PubMed PMID: 12043789.