Recovery Pump RPX

La Recovery pump RPX és una màquina de compressió pneumàtica que ajuda a millorar la recuperació després d’un procés de fatiga. Produeix compressió seqüencial per millorar la recuperació i la circulació sanguínia, aquesta pressió és controlada i s’ajusta en cada pacient.

Les seves aplicacions són variades:
  • Processos de recuperació de lesions.
  • Optimització del rendiment.
  • Estimulació de la circulació en patologies.
  • Reducció d’edemes.
Però com funciona realment?

El cos després d’un esforç intens i/o una lesió, acumula residus metabòlics en les cèl·lules, aquest residus han de ser expulsats pel sistema limfàtic i el circulatori, aquests dos sistemes col·laboren entre si per expulsar de forma natural totes les toxines de les nostres cèl·lules, però sense una contracció muscular no s’estimula aquest procés, ja que el sistema limfàtic no té bombeig.

És per això que molts esportistes busquen fer una recuperació activa, com pot ser caminar, piscina, bici suau, per tal que la contracció muscular faci de bomba per eliminar els residus. 

I molts direu però el cos per si sol els elimina, si, el cos elimina per si sol els residus, però tarda molt més, el procés de compressió seqüencial augmenta el retorn venós, accelerant la reabsorció dels elements que causen la fatiga i el dolor muscular. 

Els nivells específics de compressió, mesurats en mmHg, augmenten la circulació a tots els nivells del sistema venós, eliminant eficaçment els residus metabòlics de forma més ràpida que amb qualsevol altra manera tradicional de recuperació o descans. És per això que la Recovery Pump és l’alternativa que tenen els esportistes per poder estar al màxim nivell en menys temps, ja que agilitza el procés de recuperació natural del cos. 

Amb la recovery igual que amb altres màquines de pressoteràpia, es poden tractar moltes zones del cos, extremitats inferiors, extremitats superiors i el centre, CORE. Actualment, en la nostra clínica només disposem de les botes, però esperem poder oferir altres tractaments en breu.