És un enfocament global de la lesió, per veure si aquesta és la causa o la conseqüència i així poder fer un bon diagnòstic i per tant un bon tractament.

Molt útil en lesions que porten instaurades molt temps i que el tractament local no causa cap efecte positiu, per aquelles lesions que recauen molts cops sense causa aparent.