• Tractaments
  • Pressoteràpia

Pressoteràpia

La pressoteràpia és una màquina de compressió pneumàtica que ajuda a millorar certs aspectes de la nostra salut i del nostre rendiment esportiu.

Els seus beneficis principals són:

  • Ajuda en la recuperació de lesions agudes.
  • Optimitza el rendiment.
  • Estimula la circulació venosa i limfàtica.
  • Millora la retenció de líquids durant el embaràs i post part.
  • Redueix edemes i limfedemes.
  • Disminueix la fatiga en cames produïda per l’exercici.