• Tractaments
  • Fisioteràpia

Valoració i tractament global

És un enfocament global de la lesió, per veure si aquesta és la causa o la conseqüència i així poder fer un bon diagnòstic i per tant un bon tractament.

Molt útil en lesions que porten instaurades molt temps i que el tractament local no causa cap efecte positiu, per aquelles lesions que recauen molts cops sense causa aparent.

Lesions esportives

Considerem una lesió esportiva aquellla que es produeixen en una pràctica esportiva. Poden ser donades per diferents aspectes, entre ells un gest esportiu mal executat, un material inadequat, alteracions mèdiques o impactes directes, entre altres processos lesionals.

Dins les lesions esportives ens trobem amb les agudes, les que es fan en un moment concret i proper en el temps i les cròniques.

Dins les agudes, hi ha un paper molt important de la fisioteràpia per tal d’ajudar al cos a fer el procés adequat, i per poder combatre i solucionar amb èxit el procés de recuperació. Però no ens podem oblidar d’aquelles ja instaurades en el temps, on sense ajuda d’un especialista difícilment en resoldrem el problema, ja que es necessita de manipulacions i tècniques més específiques per tornar a reequilibrar el cos i fer un reentrenament per executar correctament el gest esportiu i per treure el dolor o lesió crònica.

Només amb un bon tractament i un bon return to play aconseguirem el nivell de forma òptim per poder tornar a la pràctica esportiva i rendir al màxim.

Massoterapia

És el conjunt de diferents tècniques de massatge amb un objectiu terapèutic.

Hi ha diferents tipus de massatge, però els mes utilitzats són el relaxant, el de descàrrega, i l’esportiu.

Relaxant: suau i l’objectiu es relaxar el cos. No s’utilitza en fisioteràpia, ja que no té un objectiu mèdic.

Descàrrega: intens, localitzat a la zona a tractar i te com objectiu disminuir el to i la tensió d’un múscul o grup muscular en concret.

Esportiu:

Pre: massatge per preparar l’esportista a una pràctica esportiva, ideal no més de 1h abans de l’entrenament.

Post: massatge molt intens dirigit aquells músculs que a causa de la pràctica esportiva estan carregats i necessiten treure tensió per evitar futures lesions.

Massoterapia

Drenatge limfàtic manual

Tècnica manual amb una sèrie de maniobres amb una pressió específica molt suaus, amb moviments protocol·litzats per millorar el flux de limfa i amb això tot el sistema limfàtic.

Imprescindible per aquelles persones que són intervingudes quirúrgicament i que en el procés han sigut extrets els ganglis limfàtic i per totes aquelles que pateixen limfoedemes.

Teràpia manual

És la utilització de les mans de forma metòdica i entrenada per obtenir un resultat sobre el teixit muscular, ossi, conjuntiu i nerviós.

És l’eina més utilitzada per un fisioterapeuta, amb la teràpia manual es fan tècniques específiques de mobilització per tornar el rang articular òptim i correcte de cada articulació, hi ha infinites tècniques de teràpia manual i en cada cas pot ser diferent encara que la lesió sigui la mateixa.

Prevenció de lesions

Conjunt de tècniques, exercicis, hàbits i consells per a preparar el cos per una activitat esportiva.

Dins la prevenció treballem a nivell de la musculatura, obtenint un to adequat i una força òptima per l’esforç, i treballant molt en excèntric, contracció amb estirament de la musculatura, si no es treballa correctament és la responsable de moltes lesions esportives. Però no ens oblidem de les articulacions i mirem que aquestes tinguin un bon rang articular i que no hi hagi dolor ni limitació.

També treballem la propiocepció, per reeducar articulacions, càpsules i lligaments, tant en articulacions on s’han tingut lesions anteriors com en les que no per tal de tenir un bon control i no lesionar-se.

I una de les nostres claus en la prevenció en esports en concret, és la recreació del gest esportiu que es vulgui treballar i fer tota la prevenció d’aquell gest, augmentant l’eficàcia i millorant la tècnica d’execució i així tenir menys risc de lesions. En aquests casos utilitzem molt la gravació d’alta velocitat, per crear un feedback.

Embenats

Funcionals

Aquell que mitjançant la seva aplicació limita o impedeix el moviment que causa el dolor. S’utilitza en lesions agudes que necessiten un control del moviment, però no una immobilització complerta de l’articulació, ja que s’ha demostrat que així la recuperació és molt més ràpida i més eficaç.

Neuromusculars

És un embenat que no limita el moviment i que segons l’aplicació es pot obtenir una relaxació o un augment de to, una millora de la inflamació o inclòs actuar a nivell propioceptiu.

En esportistes és molt utilitzat, ja que permet una pràctica esportiva normal, però també s’han obtingut molt bons resultats en aquelles persones no esportistes que necessiten un estímul fascial més prolongat en el temps per obtenir resultats de la teràpia realitzada.